Biztonsági terv

BIZTONSÁGI TERV


Biztonsági Terv a Glasshouse Diszkó (6326 Harta, Kékesi út 1. sz.) őrzés-védelmi- és rendezvénybiztosítási tevékenységének ellátására.

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján

Készítette: Pinke Zoltán

A vendéglátóhely általános leírása

Vendéglátóhely megnevezése: Glasshouse Disco
Címe : GLASSHOUSE Disco - 6326 Harta, Kékesi út 1.
Rendeltetése: Vendéglátó és szórakozóhely
A felelős vezető neve, elérhetősége: Stefán János 06 (70)339-0394
Szórakozóhely üzemeltetője /továbbiakban üzemeltető/ :Stefán és Tsai.Kft.; Tel: 06 (70) 339 0394

A személy és vagyonbiztonság


A. A zenés, táncos rendezvény területére történő belépés és eltávozás rendje: (23/2011. Korm. rendelet 8. § "a" pontja alapján)

A szórakozóhely maximális befogadóképessége 400 fő. A területre történő belépés egy bejáraton történik az alaprajzon az 1.számú, főbejáratként megjelölt kapun. A beléptetést a vendégek várható létszámától függően minimum 2 fő , maximum 3 fő személy és vagyonőr végzi, elsősorban a bejáratnál kifüggesztett, "Házirend"-ben foglaltak szerint. A beléptetés mellett, a rendezvény belső területén feladatot ellátó biztonsági személyzet , (minimum 2 fő , maximum 3 fő mozgó járőr, teremőr ill. jegykezelő) is segíti a rendezvény biztosítását.

A vagyonőrök feladata a beléptetés során megakadályozni, hogy a szórakozóhely területére, szúró-vágó vagy egyéb más, közrendre, közbiztonságra veszélyt jelentő eszköz bekerüljön. A vagyonőrök a beléptetés során kiszűrik az erősen ittas vagy bódult állapotban érkező vendégeket, illetve - a rendezvény jellegétől függően - a 18. életévüket be nem töltött személyeket. Ezektől a személyektől a szórakozóhelyre való belépés jogát megtagadhatják. A beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.

A rendezvény területéről való eltávozás ugyanezen a kapun (1.sz. főbejárat) történik. Az alaprajzon gépkocsi parkolóként feltüntetett területre a bejutás a Kékesi útról történik. Ez a parkoló, a személyzet, és a rendezvényre érkező vendégek részére van fenntartva. A parkoló területén és az épület körül egy külső biztonsági őr végez járőrözési, vagyonvédelmi feladatot.


B. A zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési terve: (23/2011. Korm. rendelet 8. § "b" pontja alapján)

A fenti események esetleges bekövetkeztének alkalmával a rendezvény biztonsági személyzetének vezetője, miután meggyőződött a kialakult vészhelyzet valódiságáról és annak fokáról, elrendelheti a rendezvény területének részben, vagy egészben történő kiürítését. A kiürítés az alaprajzon megjelölt vészkijáratokon (1.sz. menekülő kapu, 2.sz. menekülő kapu,3.sz. menekülő kapu, 4.sz. gazdasági bejárat) illetve a főbejáraton (1.sz. főbejárat) keresztül történhet, a biztonsági, valamint az erre kijelölt és kiképzett személyzet irányításával, az alaprajzon zöld színű nyilakkal megjelölt menekítési útvonalakon. Ezeket az útvonalakat a helyszínen, a valóságban zöld fénnyel világító, "EXIT" feliratú táblákkal, valamint a sötétben zöld fénnyel foszforeszkáló, a legközelebbi vészkijárat irányába mutató nyilakkal jelölték. Az alaprajzon gazdasági bejáratként megjelölt kapun keresztül a személyzet menekítése történhet.

A rendezvény biztosításában közreműködő munkatársaink oktatásban részesülnek vészhelyzetek kialakulásának megelőzésére, vagy az esetlegesen kialakult vészhelyzetekben való közreműködésre.

A főbejáratnál felállított őrök a bejáratot akadály mentesítik, a rendezvényről távozó közönséget azokon keresztül a közterületre irányítják. A menekülő kapuknál felállított teremőrök azokat a lehető legrövidebb időn belül kinyitják, a rendezvény területéről távozókat a közterületre irányítják.

A rendezvény belső területén feladatot ellátó teremőrök a már előzetesen elhangzott utasítások szerint járnak el. (tájékoztatják a közönséget a legközelebb lévő menekülő kapu helyzetéről, irányításukkal segítik a rendezvényen résztvevőket a rendezvény területéről való biztonságos kijutásban.)

A szórakozóhely minden zárható ajtajának a kulcsa a rendezvény ideje alatt a biztonsági szolgálat vezetőjénél, illetve a rendezvény szervezőjénél található.


C. A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírása: (23/2011. Korm. rendelet 8. § "c" pontja alapján)

A zenés, táncos rendezvény helyszínén, az ott megrendezett rendezvény látogatottságától függően, legalább 3 és maximum 5 fő biztonsági személyzet lát el személy és vagyonvédelmi feladatot. A rendezvény biztosításában közreműködő munkatársaink, alkalmazottaink, személy és vagyonőreink külön elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek - kiemelt figyelmet fordítva a helyszín sajátosságaira - a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésére, az esetlegesen kialakult vészhelyzetekben való hathatós közreműködésre, különös tekintettel az emberi élet és testi épség megóvására. Ezen tevékenység egyik legfőbb szempontja a rendőri szervekkel való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés. A rendezvény területén feladatot ellátó biztonsági személyzet tagjai több helyszínen, különböző jellegű tevékenységeket hajtanak végre.


Beléptető őrök:

Felállítási helyük az alaprajzon az 1.sz főbejáratként jelölt beléptetési ponton van. Létszámuk a rendezvény várható látogatottságától függően változik, bejáratonként minimum 2fő és maximum 3 fő személy és vagyonőr. Feladatuk a vendégek belépésre jogosultságának ellenőrzése, közrendre, közbiztonságra veszélyt jelentő eszközök, tárgyak, valamint a rendező által meghatározott (máshol vásárolt italok, élelmiszerek) dolgok rendezvény területére történő bevitelének megakadályozása. A vagyonőrök a beléptetés során kiszűrik még az erősen ittas vagy bódult állapotban érkező vendégeket, illetve - a rendezvény jellegétől függően - a 18. életévüket be nem töltött személyeket. Ezektől a személyektől a szórakozóhelyre való belépés jogát megtagadhatják. Szükség szerint ruházat, csomag átvizsgálásokat hajtanak végre.


Mozgó járőr:

A járőr minden esetben személy és vagyonőr képesítéssel rendelkezik. A rendezvény területén belül és kívül(parkoló) lát el rendfenntartói és megelőzési feladatokat. Szükség esetén a rendezvény bármely pontjára irányítható. Feladata az élet és testi épség védelme, személy és vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének megelőzése, megakadályozása. A rendezvény területén esetlegesen kialakuló rendbontások megelőzése, megakadályozása, a rendbontó személyek rendezvény területéről való eltávolítása, szükség esetén, a rendőri intézkedés megkezdéséig ezen személyek helyszínen való visszatartása. Feladatai közé tartozik még a rendezvény területén jogosulatlanul tartózkodó személyek kiszűrése, a parkoló autók érték és vagyonvédelme. Esetleges intézkedéséről köteles tájékoztatni a biztonsági szolgálat vezetőjét. A mozgó járőr létszámát, mozgási területét, a rendezvény jellegétől, látogatottságától függően, illetve egyéni igények szerint határozzuk meg.


Teremőrök:

A rendezvény jellegétől, a résztvevő vendégek létszámától és az egyéni igényektől függően, nem állandó felállítási helyen látnak el megfigyelő és tájékoztató feladatot.

Feladatuk: Felügyelik a színpad és a tánctér közvetlen környékét, szükség szerint kezeli a vészkijáratot. A meghívott fellépőket kísérik a színpad és az öltöző között. Kapcsolatot tart (rádión illetve szemkontaktust) a biztonsági személyzet többi tagjával és a klub személyzetével. Intézkedésükről minden esetben kötelesek tájékoztatni a biztonsági szolgálat vezetőjét.


D. A biztonsági személyzet létszáma: (23/2011. Korm. rendelet 8. § "d" pontja alapján)

A Glasshouse diszkó területén megrendezett programok biztosításában, a rendezvény jellegétől, látogatottságától függően minimum 3 és maximum 5 fő személy és vagyonőr vesz részt. A biztonsági személyzet létszámát minden rendezvényt megelőzően, a várható látogatottsági viszonyok alapján, a rendező, a biztonsági szolgálat vezetőjével egyeztetve, határozza meg. A biztonsági szolgálat szükség esetén, akár a rendezvény folyamán is képes a rendezvény helyszínére irányítani - igény szerint - plusz rendezői létszámot. A Glasshouse diszkó hétköznapokon nem üzemel. A péntek éjszaka tartandó zenés, táncos rendezvényeken a területre érkező szórakozó vendégek létszáma nagyjából 400 fő. Nyitva tartás rendje a szakhatóság engedély szerint.


E. Az egészségügyi biztosítás: (23/2011. Korm. rendelet 8. § "e" pontja alapján)

A rendezvény befogadó képessége 400 fő, ezért mentő, rendészeti szervek állandó jelenléte nem szükséges. Az egészségügyi biztosításának helyszínéül, a gazdasági bejárat közelében lévő irodahelység lett kijelölve. Ez mindenki számára jól láthatóan jelölve is van. Az irodában jól látható és könnyen elérhető helyen elsősegélynyújtó csomag került elhelyezésre. A diszkó időtartama alatt egy fő elsősegélynyújtó személyt kell alkalmazni (egészségügyi szakképesítésű vagy elsősegélynyújtó tanfolyamot végzett).

Orvosi beavatkozást igénylő estben az elsősegélynyújtó, a szervező felelős vezetője, ill. a biztonsági személyzet hívja a sürgősségi ellátást, ügyeletes orvost.

Kiürítési terv 


© 2024 Glasshouse Disco Harta - MINDEN JOG FENNTARTVA! Weboldalt készítette: Mika