Szabályzatok

Glasshouse a FacebookonGlasshouse Látogatási Szabályzat

A BELÉPÉSSEL A HÁZIRENDET ELFOGADOM, ÉS BE NEM TARTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIT VÁLLALOM.

 

 • Glasshouse Disco a beléptetési jogot fenntartja. Megtagadhatja a belépés, illetve a már belépett vendéget távozásra szólíthatja fel, amennyiben a vendég sérti jelen házirendet!
 • Klubtagsági kártyát bárki igényelhet, annak elbírálásáról a vezetőség 48 órán belül dönt.
 • Szúró és/vagy vágó eszközt, fegyvert, élő állatot, valamint a közbiztonságra veszélyes eszközt BEHOZNI TILOS!
 • Vendégeink ruházatát, táskáit a biztonsági szolgálat emberei átvizsgálják, amennyiben a vendégnél tiltott szert, italt, szúró vagy egyéb eszközt találnak, úgy a vendéget a helyszínről kitilthatják, indokolt esetben feljelenthetik.
 • DRESS CONTROL! A szórakozóhely csak alkalomhoz illő öltözékben látogatható. A beléptetés jogát fenntartjuk. Az öltözéket a biztonsági szolgálat hagyja jóvá!
 • A belépés kizárólag a személyiséget igazoló okmánnyal /személyi igazolvány, jogosítvány, diákigazolvány/ lehetséges, valamint belépődíj befizetésével.
 • Vendég köteles a szórakozóhelyen kulturáltan viselkedni! A közönséget, illetve a személyzetet megbotránkoztató, zaklató vagy agresszív magatartást tanúsító személyeket a rendezők a szórakozó-helyről kivezethetik, és véglegesen kitilthatják. A személyzettel (pultos, biztonsági őr, felszolgáló, kisegítő vagy egyéb alkalmazottal) való konfrontálódás a vendég kivezetésével jár!
 • A helyiség területén okozott bármilyen szándékos rongálás TELJES KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET VON MAGA UTÁN.
 • A szórakozóhelyre bármilyen ÉTELT, ITALT BEHOZNI TILOS!
 • A konyhába, a ruhatárba, az italos pultba és a lemezlovas pultjába - a személyzeten kívül - BELÉPNI, BENYÚLNI TILOS!
 • Az elvesztett ruhatári bilétákért pótdíjat számítunk fel. Ilyen esetben ruha kiadása, KIZÁRÓLAG AZ UTOLSÓ VENDÉG TÁVOZÁSA UTÁN lehetséges!
 • A kabátokban, táskákban hagyott értékekért FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK!
 • 22:00 órától záróráig kiszolgálás CSAK A PULTNÁL van!
 • Az őrizetlenül hagyott vagyontárgyakért, italokért FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK!
 • Az Interneten lévő árak csak tájékoztató jellegűek, a pontos összegek a helyszínen találhatóak.
 • Az asztalokon, székeken, egyéb berendezési tárgyakon táncolni TILOS!
 • Az elveszett, elhagyott tárgyakról érdeklődni a (+36-70) 339-0398 telefonszámon lehetséges. A talált tárgyakat 1 hónapig őrizzük meg.
 • Kérjük a dohányzó vendégeket, hogy csak olyan helyen dohányozzanak, ahol az a nem dohányzó vendégeinket nem zavarja.
 • Kérjük a szórakozóhely előtt és környékén mellőzzék a hangoskodást és a szemetelést!
 • Teljes felelősségem tudatában kijelentem:

- belépés előtt 2 órával nem fogyasztok,
- belépéskor nincs a birtokomban,
- ott tartózkodásom alatt nem birtokolok, NEM FOGYASZTOK KÁBÍTÓSZERT és egyéb kábító hatású anyagot.


Amennyiben vétek az előbb felsorolt pontokban, mindennemű felelősség engem illet, melyért vállalom a jogi következményeket.

 

Glasshouse Disco

Érvényes 2011. január 1-től visszavonásig!

Tűzriadó Terv

Tűzriadó Terv

A nagyításhoz kattints a képre!

001 small002 small003 small004 small005 small006 small007 small008 small009 small

Biztonsági terv

Biztonsági Terv a Glasshouse Diszkó (6326 Harta, Kékesi út 1. sz.) őrzés-védelmi- és rendezvénybiztosítási tevékenységének ellátására.

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján

Készítette: Pinke Zoltán

 

A vendéglátóhely általános leírása

 

 • Vendéglátóhely megnevezése: Glasshouse Disco
 • Címe : GLASSHOUSE Disco - 6326 Harta, Kékesi út 1.
 • Rendeltetése: Vendéglátó és szórakozóhely
 • A felelős vezető neve, elérhetősége: Stefán János 06 (70)339-0394
 • Szórakozóhely üzemeltetője /továbbiakban üzemeltető/ :Stefán és Tsai.Kft.; Tel: 06 (70) 339 0394

 

A személy és vagyonbiztonság

 

A. A zenés, táncos rendezvény területére történő belépés és eltávozás rendje: (23/2011. Korm. rendelet 8. § "a" pontja alapján)

A szórakozóhely maximális befogadóképessége 400 fő. A területre történő belépés egy bejáraton történik az alaprajzon az 1.számú, főbejáratként megjelölt kapun. A beléptetést a vendégek várható létszámától függően minimum 2 fő , maximum 3 fő személy és vagyonőr végzi, elsősorban a bejáratnál kifüggesztett, "Házirend"-ben foglaltak szerint. A beléptetés mellett, a rendezvény belső területén feladatot ellátó biztonsági személyzet , (minimum 2 fő , maximum 3 fő mozgó járőr, teremőr ill. jegykezelő) is segíti a rendezvény biztosítását.

A vagyonőrök feladata a beléptetés során megakadályozni, hogy a szórakozóhely területére, szúró-vágó vagy egyéb más, közrendre, közbiztonságra veszélyt jelentő eszköz bekerüljön. A vagyonőrök a beléptetés során kiszűrik az erősen ittas vagy bódult állapotban érkező vendégeket, illetve - a rendezvény jellegétől függően - a 18. életévüket be nem töltött személyeket. Ezektől a személyektől a szórakozóhelyre való belépés jogát megtagadhatják. A beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.

A rendezvény területéről való eltávozás ugyanezen a kapun (1.sz. főbejárat) történik. Az alaprajzon gépkocsi parkolóként feltüntetett területre a bejutás a Kékesi útról történik. Ez a parkoló, a személyzet, és a rendezvényre érkező vendégek részére van fenntartva. A parkoló területén és az épület körül egy külső biztonsági őr végez járőrözési, vagyonvédelmi feladatot.

 

B. A zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési terve: (23/2011. Korm. rendelet 8. § "b" pontja alapján)

A fenti események esetleges bekövetkeztének alkalmával a rendezvény biztonsági személyzetének vezetője, miután meggyőződött a kialakult vészhelyzet valódiságáról és annak fokáról, elrendelheti a rendezvény területének részben, vagy egészben történő kiürítését. A kiürítés az alaprajzon megjelölt vészkijáratokon (1.sz. menekülő kapu, 2.sz. menekülő kapu,3.sz. menekülő kapu, 4.sz. gazdasági bejárat) illetve a főbejáraton (1.sz. főbejárat) keresztül történhet, a biztonsági, valamint az erre kijelölt és kiképzett személyzet irányításával, az alaprajzon zöld színű nyilakkal megjelölt menekítési útvonalakon. Ezeket az útvonalakat a helyszínen, a valóságban zöld fénnyel világító, "EXIT" feliratú táblákkal, valamint a sötétben zöld fénnyel foszforeszkáló, a legközelebbi vészkijárat irányába mutató nyilakkal jelölték. Az alaprajzon gazdasági bejáratként megjelölt kapun keresztül a személyzet menekítése történhet.

A rendezvény biztosításában közreműködő munkatársaink oktatásban részesülnek vészhelyzetek kialakulásának megelőzésére, vagy az esetlegesen kialakult vészhelyzetekben való közreműködésre.

A főbejáratnál felállított őrök a bejáratot akadály mentesítik, a rendezvényről távozó közönséget azokon keresztül a közterületre irányítják. A menekülő kapuknál felállított teremőrök azokat a lehető legrövidebb időn belül kinyitják, a rendezvény területéről távozókat a közterületre irányítják.

A rendezvény belső területén feladatot ellátó teremőrök a már előzetesen elhangzott utasítások szerint járnak el. (tájékoztatják a közönséget a legközelebb lévő menekülő kapu helyzetéről, irányításukkal segítik a rendezvényen résztvevőket a rendezvény területéről való biztonságos kijutásban.)

A szórakozóhely minden zárható ajtajának a kulcsa a rendezvény ideje alatt a biztonsági szolgálat vezetőjénél, illetve a rendezvény szervezőjénél található.

 

C. A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírása: (23/2011. Korm. rendelet 8. § "c" pontja alapján)

A zenés, táncos rendezvény helyszínén, az ott megrendezett rendezvény látogatottságától függően, legalább 3 és maximum 5 fő biztonsági személyzet lát el személy és vagyonvédelmi feladatot. A rendezvény biztosításában közreműködő munkatársaink, alkalmazottaink, személy és vagyonőreink külön elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek - kiemelt figyelmet fordítva a helyszín sajátosságaira - a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésére, az esetlegesen kialakult vészhelyzetekben való hathatós közreműködésre, különös tekintettel az emberi élet és testi épség megóvására. Ezen tevékenység egyik legfőbb szempontja a rendőri szervekkel való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés. A rendezvény területén feladatot ellátó biztonsági személyzet tagjai több helyszínen, különböző jellegű tevékenységeket hajtanak végre.

Beléptető őrök:

Felállítási helyük az alaprajzon az 1.sz főbejáratként jelölt beléptetési ponton van. Létszámuk a rendezvény várható látogatottságától függően változik, bejáratonként minimum 2fő és maximum 3 fő személy és vagyonőr. Feladatuk a vendégek belépésre jogosultságának ellenőrzése, közrendre, közbiztonságra veszélyt jelentő eszközök, tárgyak, valamint a rendező által meghatározott (máshol vásárolt italok, élelmiszerek) dolgok rendezvény területére történő bevitelének megakadályozása. A vagyonőrök a beléptetés során kiszűrik még az erősen ittas vagy bódult állapotban érkező vendégeket, illetve - a rendezvény jellegétől függően - a 18. életévüket be nem töltött személyeket. Ezektől a személyektől a szórakozóhelyre való belépés jogát megtagadhatják. Szükség szerint ruházat, csomag átvizsgálásokat hajtanak végre.

Mozgó járőr:

 A járőr minden esetben személy és vagyonőr képesítéssel rendelkezik. A rendezvény területén belül és kívül(parkoló) lát el rendfenntartói és megelőzési feladatokat. Szükség esetén a rendezvény bármely pontjára irányítható. Feladata az élet és testi épség védelme, személy és vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének megelőzése, megakadályozása. A rendezvény területén esetlegesen kialakuló rendbontások megelőzése, megakadályozása, a rendbontó személyek rendezvény területéről való eltávolítása, szükség esetén, a rendőri intézkedés megkezdéséig ezen személyek helyszínen való visszatartása. Feladatai közé tartozik még a rendezvény területén jogosulatlanul tartózkodó személyek kiszűrése, a parkoló autók érték és vagyonvédelme. Esetleges intézkedéséről köteles tájékoztatni a biztonsági szolgálat vezetőjét. A mozgó járőr létszámát, mozgási területét, a rendezvény jellegétől, látogatottságától függően, illetve egyéni igények szerint határozzuk meg.

Teremőrök:

A rendezvény jellegétől, a résztvevő vendégek létszámától és az egyéni igényektől függően, nem állandó felállítási helyen látnak el megfigyelő és tájékoztató feladatot.

Feladatuk: Felügyelik a színpad és a tánctér közvetlen környékét, szükség szerint kezeli a vészkijáratot. A meghívott fellépőket kísérik a színpad és az öltöző között. Kapcsolatot tart (rádión illetve szemkontaktust) a biztonsági személyzet többi tagjával és a klub személyzetével. Intézkedésükről minden esetben kötelesek tájékoztatni a biztonsági szolgálat vezetőjét.

 

D. A biztonsági személyzet létszáma: (23/2011. Korm. rendelet 8. § "d" pontja alapján)

A Glasshouse diszkó területén megrendezett programok biztosításában, a rendezvény jellegétől, látogatottságától függően minimum 3 és maximum 5 fő személy és vagyonőr vesz részt. A biztonsági személyzet létszámát minden rendezvényt megelőzően, a várható látogatottsági viszonyok alapján, a rendező, a biztonsági szolgálat vezetőjével egyeztetve, határozza meg. A biztonsági szolgálat szükség esetén, akár a rendezvény folyamán is képes a rendezvény helyszínére irányítani - igény szerint - plusz rendezői létszámot. A Glasshouse diszkó hétköznapokon nem üzemel. A péntek éjszaka tartandó zenés, táncos rendezvényeken a területre érkező szórakozó vendégek létszáma nagyjából 400 fő. Nyitva tartás rendje a szakhatóság engedély szerint.

 

E. Az egészségügyi biztosítás: (23/2011. Korm. rendelet 8. § "e" pontja alapján)

A rendezvény befogadó képessége 400 fő, ezért mentő, rendészeti szervek állandó jelenléte nem szükséges. Az egészségügyi biztosításának helyszínéül, a gazdasági bejárat közelében lévő irodahelység lett kijelölve. Ez mindenki számára jól láthatóan jelölve is van. Az irodában jól látható és könnyen elérhető helyen elsősegélynyújtó csomag került elhelyezésre. A diszkó időtartama alatt egy fő elsősegélynyújtó személyt kell alkalmazni (egészségügyi szakképesítésű vagy elsősegélynyújtó tanfolyamot végzett).

Orvosi beavatkozást igénylő estben az elsősegélynyújtó, a szervező felelős vezetője, ill. a biztonsági személyzet hívja a sürgősségi ellátást, ügyeletes orvost.

 

Kiürítési terv (nagyításhoz kattints a képre!)

kiuritesi terv small

Ki van jelen?

Oldalainkat 25 vendég és 0 tag böngészi

Glasshouse Története

A Hartai Üvegház (Glasshouse) disco története már legendás, mivel '70-es évek végétől indult. Az épület eredetileg nem diszkónak, hanem üzemi konyhának épült. Az étterem rész 3x3 m-es üvegfalakkal volt körülvéve. A GLASSHOUSE (GH) név is erre utal. Ma ebből már - főként a hangszigetelés miatt - nem sok látszik.

Szombatonként gyakran vették igénybe tömegrendezvények céljából (lakodalom, családi rendezvények, évfordulók stb.). Akkoriban az egységnek volt egy nagyon ügyes, ízig-vérig vendéglátós fiatalember üzemeltetője, aki gondolt egy bátrat és elkezdett hétvégén - a szombati rendezvények miatt minden pénteken - disco-t tartani.

Tovább a teljes sztorihoz...gh logo

S5 Box

Register